مديرعامل برق منطقه اي تهران: نعمت برق مانند سلامتي و امنيت است.

مديرعامل برق منطقه اي تهران: نعمت برق مانند سلامتي و امنيت است.

معرفی به دوستان

غلامرضا خوش خلق، مديرعامل برق منطقه اي تهران، با تاكيد بر اهميت برق در زندگي امروزي، عنوان كرد: نعمت برق مانند سلامتي و امنيت است.

مديرعامل برق منطقه اي تهران: نعمت برق مانند سلامتي و امنيت است.

غلامرضا خوش خلق، مديرعامل برق منطقه اي تهران، طي گفتگوي زنده تلويزيوني، با تاكيد بر اهميت برق در زندگي امروزي، عنوان كرد: نعمت برق مانند سلامتي و امنيت است تا وقتي قطع نشده ارزشش را نمي دانيم، اما وقتي كه خاموشي ها حادث شود متوجه اهميت آن مي شويم، پس قدر نعمت برق را با درست مصرف كردن بدانيم تا با ميزان كمي صرفه جويي، هم از نظر اقتصادي هم از نظر زيست محيطي اثر مثبتي براي آيندگان داشته باشد.

مديرعامل برق منطقه اي تهران با تاكيد بر اهميت موضع مصرف بهينه برق گفت: ما به عنوان كسي كه زيرساخت زير ساخت ها يعني نور را تامين مي كند به مردم توصيه مي كنيم از اين نعمت خدادادي استفاده كنند و چنين داشته اي را قدر بدانيم.

مهندس غلامرضا خوش خلق ادامه داد: براي توليد برق هم آب و هم نفت لازم داريم؛ براي توليد يك كيلووات برق حدود 700-600 گرم گاز آلاينده توليد مي شود؛ ما به ازايي كه از برق استفاده مي كنيم يعني سوخت و انرژي را از آيندگان قرض مي كنيم و از آن طرف هم گازهاي آلاينده توليد مي كنيم؛ اين يعني هر ايراني مي تواند با ميزان كمي صرفه جويي هم از نظر اقتصادي هم از نظر زيست محيطي اثر مثبتي را داشته باشد.

مهندس خوش خلق با اشاره به اين موضوع كه صرفه جويي و درست مصرف كردن هر دو مكمل هم هستند ادامه داد: متاسفانه با توجه به شرايطي كه در حال حاضر داريم با وجود بارندگي هاي اخير، سال آبي كم بارشي را داريم كه باعث شده آب بيشتر سدها كمتر از گذشته باشد.

بنابراين بيم آن مي رود در صورت افزايش دما در فصل تابستان به دليل كم آبي نتوانيم بخشي از توليد را داشته باشيم به همين دليل و دلايل ديگر از مردم عزيز خواهش مي كنيم كه با مصرف بهينه از نعمت برق؛ مراقبت كنند.

وي با انتقاد از وضعيت مصرف كشور در همه زمينه ها، تصريح كرد: اينگونه مصرف كردن زينبده كشور ما نيست و بايد از خيلي چيزها مثل آب، برق و انرژي هاي ديگر مراقبت كنيم و از اسراف در هر زمينه اي (انرژي، آّب و ...) جلوگيري كنيم؛ زيرا مصرف بهينه مردم كمك مي كند كه پايداري بيشتري در مجموعه شبكه داشته باشيم. مديرعامل برق منطقه اي تهران با تشريح وابستگي هاي گسترده بشر امروز به نعمت برق و آميختگي آن با زندگي بشري، فقدان آن را جبران ناپذير ذكر كرده و افزود: نقش برق در همه جا حياتي است و ما بايد قدر آن را بدانيم و قول مي دهيم با يك صرفه جويي جدي و درست مصرف كردن با كمك همه مردم بتوانيم يك تابستان خوب را تجربه كرده و پشت سر بگذاريم.

وي در پايان اضافه كرد: ما به عنوان خادمين مردم در تلاشيم كه در حد توان و بضاعتي كه داريم بطور شبانه روزي تاسيسات و تجهيزات را فراهم كنيم تا مشكلي در بخش انتقال و فوق توزيع نداشته باشيم.

نظرات

 
   
 
Captcha