تعداد مشترکین برق به ۳۵ میلیون رسید

تعداد مشترکین برق به ۳۵ میلیون رسید

معرفی به دوستان

تعداد مشترکین صنعت برق تا پایان مهرماه سال جاری به حدود ۳۵ میلیون و ۴۶۸ هزار مشترک رسید که این تعداد در مقایسه با پایان سال گذشته حدود ۶۳۳ هزار مشترک افزایش یافته است.

تعداد مشترکین برق به ۳۵ میلیون رسید

بررسی آخرین وضعیت مشترکین و میزان مصرف برق کشور حاکی از آن است که مشترکین این صنعت تا پایان مهرماه سال جاری به حدود ۳۵ میلیون و ۴۶۸ هزار مشترک رسیده است که این تعداد در مقایسه با پایان سال گذشته حدود ۶۳۳ هزار مشترک افزایش یافته است.

در حال حاضر ۲۸ میلیون و ۵۵۲ هزار مشترک از آمار یاد شده مربوط به بخش خانگی، یک میلیون و ۶۶۸ هزار مشترک مربوط به بخش عمومی، ۴۳۶ هزار مشترک مربوط به بخش کشاورزی، ۲۴۲ هزار مشترک مربوط به بخش صنعتی و چهار میلیون و ۵۷۰ هزار مشترک مربوط به سایر مصارف (تجاری) بوده است.

بر این اساس تعداد کل مشترکین برق کشور تا پایان مهرماه سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز حدود ۳.۱ درصد افزایش یافته است.از طرفی میزان فروش برق به مشترکان مختلف کشور تا نیمه نخست سال جاری ۱۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است.

در این بین مشترکین خانگی با ۳۴.۴ درصد، بیشترین سهم مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند و میزان فروش برق به این بخش در بازه زمانی یاد شده به ۴۷ میلیارد و ۹۴ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

همچنین فروش برق به بخش صنعتی ۴۲ میلیارد و ۵۳ میلیون کیلووات ساعت، بخش کشاورزی ۲۲ میلیارد و ۱۹۴ میلیون کیلووات ساعت، بخش عمومی ۱۳ میلیارد و ۷۵۳ میلیون کیلووات ساعت، سایر مصارف (تجاری) ۱۰ میلیارد و ۱۳۶ میلیون کیلووات ساعت و روشنایی معابر دو میلیارد و ۷۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است.

گفتنی است در حال حاضر بخش خانگی با ۳۴.۴ درصد، بخش صنعتی با ۳۰.۶ درصد، بخش کشاورزی با ۱۶.۲ درصد، بخش عمومی با ۱۰ درصد، سایر مصارف (تجاری) با ۷.۴ درصد و روشنایی معابر با ۱.۵ درصد به ترتیب بیشترین سهم مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

نظرات

 
   
 
Captcha