اصلاح 6 كيلومتر شبكه توزيع در 45 دقيقه!

اصلاح 6 كيلومتر شبكه توزيع در 45 دقيقه!

معرفی به دوستان

با نزديك شدن به فصل سرما و احتمال رخداد شرايط نامساعد جوي در منطقه ي جغرافياي شهرستان خدابنده، 6 كيلومتر از خطوط توزيع برق دومداره ي سجاس صنعتي بارويكرد مديريت بحران در عرض 45دقيقه اصلاح و ساماندهي شد.

اصلاح 6 كيلومتر شبكه توزيع در 45 دقيقه!

به گزارش پايگاه خبري توانير، با نزديك شدن به فصل سرما و احتمال رخداد شرايط نامساعد جوي در منطقه ي جغرافياي شهرستان خدابنده، 6 كيلومتر از خطوط توزيع برق دومداره ي سجاس صنعتي بارويكرد مديريت بحران در عرض 45دقيقه اصلاح و ساماندهي شد.
در راستاي اهداف استراتژيك شركت و برنامه ي عملياتي معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ و نيز با مديريت توزيع نيروي برق شهرستان خدابنده عليرغم شرايط نا مساعد جوي و بارش باران با هدف بر طرف نمودن مشكلات واقعي و ساماندهي شبكه ي توزيع برق دو مداره ي سجاس صنعتي كه از پيش خطوط مورد نظر بازديد و در جلسه ي توجيهي جزئيات كار براي تمامي اكيپ هاي عملياتي تشريح شده بود ، بطول 6كيلومتر اصلاح شد.
گفتني است اين حركت جهادي كه در مدت زمان 45 دقيقه (8الي45/8) اجرا شد ، با رعايت كليه نكات ايمني برق و فعاليت دقيق و برنامه ريزي شده ي اكيپ هاي عملياتي به اصلاح اتصالات سست شبكه ، تعويض ارتباط سركابل ، نصب يك دستگاه سكسيونر گازي رينگ در منطقه ي صنعتي سجاس ، جابجايي پايه فلزي روشنايي كه در حريم 20كيلو ولت قرار داشت ، شاخه زني درختان ، تعويض كنسول هاي معيوب ، تعويض 73عدد مقره ثابت و برقگيري هاي معيوب ، 280مورد اصلاح كجي يراق آلات و آچار كشي خط دو مداره ، تعويض و اصلاح سيم هاي اصلي 49 اصله تير سيماني و اصلاح 4 اصله پايه سيماني منجرشد.

شايان ذكراست با اجراي اين پروژه، خط دومداره ي سجاس صنعتي كه تغذيه ي برق مراكز صنعتي و نقاط حساس شهرستان خدابنده را برعهده دارد ، بر ميزان قابليت اطمينان شبكه افزوده شد و درمقابل بروز خاموشي هاي بي برنامه تا حدقابل توجهي ايمن شد.

نظرات

 
   
 
Captcha