افزایش قیمت برق به شرط تصویب هیأت وزیران

افزایش قیمت برق به شرط تصویب هیأت وزیران

معرفی به دوستان

اعمال افزایش قیمت برق فقط به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر است.

افزایش قیمت برق به شرط تصویب هیأت وزیران

 علی اصغر یوسف نژاد در تشریح آخرین جلسه این کمیسیون گفت:در بند 3 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه، در سال 1397 همه مدارس دولتی، وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معافند، سقف الگوی مصرف طی دستورالعمل توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می شود، چنانچه مصارف واحدهای آموزشی در یک دوره بیشتر از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت خواهد بود.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بند الحاقی 6 لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون تلفیق مصوبه دیگری داشت که بر این اساس، در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکت های دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط به پیشنهاد وزارت مربوط و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر است.

نظرات

 
   
 
Captcha