مضرات نوشیدنی محبوب

آیا واکسن برکت روی کرونای دلتا موثر است؟

معرفی به دوستان

پاسخ به این سوال بله است. ناظر کارآزمایی بالینی واکسن برکت از اثربخشی این واکسن کرونا روی گونه هندی ویروس کرونا خبر داد.

آیا واکسن برکت روی کرونای دلتا موثر است؟

دکتر محمدرضا صالحی در آخرین اظهارات خود در مورد واکسن ایرانی کووبرکت اعلام کرد: اثربخشی واکسن برکت روی واریانت‌ ویروس دلتاکرونا در تست خنثی‌سازی (cVNT) مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد سرم افرادی که در فاز یک و دو واکسن کوو ایران برکت شرکت و واکسن دریافت کرده بودند، دارای آنتی‌بادی به میزان موثری در برابر کرونای دلتاست.

وی افزود: پیش از این هم اثر خنثی‌سازی این واکسن روی واریانت‌ انگلیسی و واریانت آفریقای جنوبی آزمایش و موفقیت واکسن در مهار این سویه ثابت شده بود.

نظرات

 
   
 
Captcha