خوش مصرفان برق امسال هم تشویق می شوند.

خوش مصرفان برق امسال هم تشویق می شوند.

معرفی به دوستان

شرکت توانیر اعلام کرد: ۱۰۶ میلیارد پاداش به مشترکان خانگی خوش مصرف برق در سال گذشته پرداخت شد و اجرای مصوبه دولت درباره تعرفه‌های تشویقی، ویژه مشترکان خوش مصرف خانگی، امسال نیز تداوم خواهد یافت.

خوش مصرفان برق امسال هم تشویق می شوند.

توانیر اعلام کرد: در سال ۹۸ تجربه موفقی در نحوه اعمال تعرفه‌های تشویقی برق به دست آمد، و در سال گذشته براساس مصوبه دولت، تعرفه‌های تشویقی که برای اصلاح مدل مصرف مشترکان خانگی تدوین شده بود، نتایج بسیار خوبی داشت.

در این زمینه که سال گذشته ۲۴ میلیون مشترک خانگی الگوی مصرف را رعایت و تنها مشمول ۷ درصد افزایش بهای مصرف برق شدند، با این حال ۵ میلیون مشترک نیز بودند که مصارف آن‌ها بیش از الگو‌های تعیین شده قرار داشت و در رده مشترکان پرمصرف قرار گرفتند.

از جمله راهکار‌های ساده کاهش مصرف می‌توان به تنظیم درجه کولر‌های گازی در دمای ۲۴ تا ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولر‌های آبی، بهره گیری از نور طبیعی و خاموش کردن لامپ‌های اضافی در طی روز اشاره کرد.

براساس مصوبه دولت و با هدف ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف، به تعرفه برق این دسته از مشترکان پرمصرف، ۱۶ درصد دیگر اضافه شد.

سال گذشته ۸ میلیون مشترک خانگی نه تنها الگو‌های تعیین شده را رعایت کردند، بلکه در فصل تابستان، مصرف برق خود را کاهش دادند.

به این گروه از مشترکان ۱۰۶ میلیارد تومان پاداش اختصاص یافت که در قبوض برق آن‌ها لحاظ و در عمل از هزینه برق آن‌ها کاسته شد.

با توجه به تجربه موفق سال گذشته، مصوبه دولت امسال نیز اجرایی خواهد شد و مشترکانی که الگوی تعیین شده را رعایت کنند تنها مشمول ۷ درصد افزایش تعرفه خواهند شد و به بهای برق مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد دیگر نیز اضافه می‌شود.

آمار‌های صنعت برق نشانگر آن است که حدود ۸۵ درصد از مشترکان خانگی در رده مشترکانی هستند که براساس الگو‌های تعیین شده برق مصرف می‌کنند و صرفا مشمول ۷ درصد افزایش بهای برق مصرفی خواهند شد.

مشترکان پرمصرف نیز می‌توانند با رعایت راهکار‌های ساده‌ای که توسط شرکت‌های برق اعلام می‌شود، مصرف برق خود را کاهش و در رده مشترکان خوش مصرف قرار گیرند و حتی از پاداش همکاری نیز بهره‌مند شوند.

از جمله راهکار‌های ساده کاهش مصرف می‌توان به تنظیم درجه کولر‌های گازی در دمای ۲۴ تا ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولر‌های آبی، بهره گیری از نور طبیعی و خاموش کردن لامپ‌های اضافی در طی روز اشاره کرد.

نظرات

 
   
 
Captcha