خدمات و گارانتی

خدمات و گارانتی

يكي از شاخص ترين ويژگي دوره گارانتي يكساله محصولات  كمان سيستم ، بازديد دوره ای در محدوده شهر تهران (بصورت رايگان) است، اين شركت بنيانگذار اين طرح در سطح كشور ميباشد. درطول دوره گارانتي يكساله كه بر روي هر يك از محصولات كمان سيستم ارائه خواهد شد، يك عدد ضمانتنامه طلائی كه حاوی اطلاعات كامل، مربوط به دستگاه يو پي اس ، باتري و حتي كاربر ميباشد ، در آن توضيحات كاملي در خصوص استفاده از شرائط گارانتي و زمان شروع آن پس از خريد ارائه  گرديده است .