سرویس و نگهداری دوره ای

سرویس و نگهداری دوره ای

قراردادهای سرویس و نگهداری دوره ای و سالیانه شرکت کمان سیستم اعم از نگهداری و سرویس سالیانه انواع سیستم های یو پی اس اداری و صنعتی با هر نوع برند و همچنین با برند ( کاپس) KUPS شرکت کمان سیستم، سرویس و نگهداری انواع استبلایزر های سه فاز و تک فاز، سرویس و نگهداری سیستم های خورشیدی از قبیل متصل به شبکه و جدا از شبکه و...