خدمات تعمیر

خدمات تعمیر

عقد قراردادهای سرویس و نگهداری دوره ای و سالیانه شرکت کمان سیستم جهت انواع سیستم های یو پی اس اداری و صنعتی با هر نوع برند عموما بدلیل بازرسی های بموقع مانع از خرابی عمده دستگاه یو پی اس  UPS خواهد شد این شرکت در یو پی اس های طراحی شده توسط مهندسین خود، اهتمام کامل  خود را برای استفاده از بهترین نوع قطعات الکترونیک بکار گماشته، رضایت مندی مشتریان و همچنین گزارش های دوره ای، میزان آسیب های یو پی اس را به صورت قابل توجهی نزدیک به صفر نشان میدهد، اصولا طراحی یو پی اس UPS به گونه ای است که خرابی عمده ای در آن مشاهده نشده است ولی برخی اوقات بدلیل طی شدن طول عمر قطعات الکترونیک خرابی احتمالی آنها اجتباب ناپذیر خواهد بود، در این حالت و در زمان گارانتی بدون قید و شرط دستگاه تعویض و جایگزین خواهد شد، در موارد نادر و در زمان خارج از گارانتی واحد خدمات و تعمیرات در کوتاه ترین زمان ممکن مشکلات احتمالی دستگاه ها را بصورت حضوری رفع و تحویل مشتری خواهد داد و  چنانچه دستگاه نیاز به بازبینی بیشتر داشته باشد با هماهنگی مشتری به شرکت ارجاع خواهد شد.