گارانتی و ضمانتنامه

گارانتی و ضمانتنامه

پس از اتمام دوره گارانتي بمنظور جلوگيري از صدمات احتمالي و به جهت ارائه هر چه بهتر خدمات فني مهندسي براي نگهداري از محصولات اين شركت قراردادهاي سرويس و نگهداري با مشتركين عزيز منعقد خواهد شد ،در اين دوره طبق موارد ذكر شده و تقويم زماني مشخص در متن قرارداد، دستگاه يا دستگاهها براي مدت يكسال شمسي گارانتي شده و مورد بازديد و كنترل در خواهند آمد و در صورت خرابي احتمالي آنها ، فقط هزينه هاي مربوط به قطعات از مشتري اخذ خواهد شد، اميد است كه شما هم به جمع دوستان ما در اين شبكه عظيم بپيونديد .