درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

اشخاص حقیقی و یا حقوقی که تجربه و سابقه مفید در زمینه فروش، تعمیرات، سرویس و نگهداری یو پی اس (UPS) و توان فنی لازم جهت ارائه خدمات آن را دارا هستند، میتوانند با تکمیل فرم زیر درخواست خود را ارسال تا پس از بررسی نمایندگی به ایشان اعطا شود.