شبکه کامپیوتری

شبکه کامپیوتری

شبكه های كامپیوتری گروهی از کامپیوترها و تجهیزات انفورماتیکی هستند كه به طرق مختلف به هم متصل می باشند. هدف از ایجاد یک شبکه، انتقال یا به اشتراک گذاری اطلاعات است. حساسیت و کاربری های متفاوت شبکه های کامپیوتری سبب می گردد تا نوع تجهیزات مورد نیاز جهت حفاظت آنها در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر و یا تامین برق مناسب برای آنها نیز متفاوت باشد. با توجه به این موضوع سعی داریم تا در این قسمت حداقل راهکارهای این حوزه را بررسی نمائیم، البته باید توجه داشت در این قسمت سعی گردیده تا با توجه به تجارب متخصصین شرکت کمان سیستم، حداقل تعداد کاربری ها مورد توجه قرارگیرد و توصیه می گردد تا مشتریان محترم از امکانات و خدمات پشتیبانی پیش از خرید شرکت کمان سیستم در زمینه آموزش و یا مشاوره های لازم بهره لازم را ببرند.