سونوگرافی

سونوگرافی

سونوگرافی یک روش تصویربرداری امواج صوتی با فركانس بالا كه برای گوش انسان قابل شنیدن نیست می باشد. در این روش امواج صوتی به بدن تابانده می شود و پس از برخورد با بافت های بدن، بازتابیده شده و امواج بازتابش شده توسط دستگاه سونو مجددا دریافت گردیده و توسط كامپیوتر به تصویر تبدیل شده و روی مانیتور دستگاه نمایش داده می شوند. در این دستگاه كیفیت تصویر ارائه شده بسیارحائز اهمیت است. با توجه به اینكه وضعیت برق ورودی در عملكرد دستگاه بسیار تاثیرگذار می باشد میبایستی جهت انتخاب یوپی اس برای این دستگاه دقت كافی لحاظ گردد، زیرا با تغییر درجه پروب دستگاه جهت سونو در عمق بافتهای بدن ممكن است نویزهای خاصی روی مانیتور دستگاه ظاهر شود و این نویزها روی كیفیت تصویر تاثیر می گذارد. شركت کمان سیستم جهت تضمین صحت عملکرد این دستگاه پزشكی در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر ، یوپی اس های با تکنولوژی,Online Double Conversion و نیز دستگاه های ترانس بیس را پیشنهاد می نماید.

نكته: جهت دستگاههای سونوگرافی داپلر،سه بعدی و چهار بعدی از تكنولوژی های فوق باتوان 5000 و6000 می بایست استفاده نمود. در غیر اینصورت بصورت عمومی دستگاه های 3 کیلو ولت آمپر برای طیف وسیعی از این نوع دستگاه ها مناسب می باشد.