یونیت دندان پزشکی

یونیت دندان پزشکی

یونیت دندانپزشكی دستگاهی است كه بوسیله جریان برق،جریان مایعات یا هوا برای راه اندازی تعدادی از وسایل و دستگاههای دندانپزشكی استفاده می کند.هر یونیت به طور كلی از چهار قسمت 1-صندلی،2-جعبه باكس و تابلیت،3-چراغ،4-كراشور(لیوان پركن،دستشویی و ساكشن) تشكیل می شود و این مجموعه شامل حداقل یك دستگاه كمپرسور می باشد.

با توجه به وجود نوسانات در سیستم برق كشور و احتمال آسیب رساندن به دستگاهها و جلوگیری از اتلاف وقت پزشك و بیمار به جهت عدم وجود برق جهت ادامه كار، این دستگاه می بایست به یوپی اس مجهز گردد.

شركت کمان سیستم به عنوان یکی از با سابقه ترین شرکت ها در این زمینه و آشنا بودن به مشكلات برق كشور، یو پی اس با جدیدترین تكنولوژی با توان3000 را جهت یونیت بدون كمپرسور پیشنهاد می نماید. در صورت اتصال كمپرسور به یوپی اس می بایست هنگام انتخاب یوپی اس توان كمپرسور نیز در نظر گرفته می شود.