سیستم های نظارت تصویری

سیستم های نظارت تصویری

استفاده از دوربین های مدار بسته تحت شبکه راهی مطمئن و سریع برای کنترل و نظارت بر سازمان ها ، کارخانه ها ، شرکت ها ، دفاتر و فروشگاه ها است . با استفاده از این دوربین ها می توان در هر لحظه و از هر مکان به نظارت و کنترل فضای کاری مورد نظر پرداخت و از صحت انجام امور مطلع گردید.  سیستم های نظارت تصویری از سالیان پیش به عنوان ابزاری مهم در بحث نظارت و ایجاد امنیت مورد استفاده قرار گرفته اند . نیاز ما به افزایش امنیت انسانها و اموال آنها باعث بوجود آمدن و توسعه وسیع دوربینهای امنیتی در سطح خانه ها ، ادارات ، مدارس ، بیمارستانها ، پرورشگاهها ، مراکز خرید و فروش و بسیار از مکانهای دیگر شد .

انواع مختلفی از یو پی اس های کمان سیستم وجود دارد که با توجه به نوع کارکرد دوربین (بسته به نوع صرف تصویری و یا صوت و تصویری بودن آن) می توان بر روی تجهیزات نظارتی قرار داد تا در زمان های مورد نیاز از عدم ثبت لحظات کنترلی جلوگیری شود.