کامپیوترهاو کنسول های بازی

کامپیوترهاو کنسول های بازی

در دنیای دیجیتالی امروز نمیتوان نقش كامپیوتر ها را در زندگی انسان نادیده شمرد، هرچه به جلو پیش میرویم،  ابعاد وسیعتری از زندگیمان دیجیتالی و الكترونیكی میشونداز بانكداری الكترونیكی و خرید آنلاین گرفته تا سیستم های اداری كه در آنها  كاغذ ها جای خود را به دیتا های كامپیوتری داده اندهمانطور كه میدانید كامپیوتر شما برای تغذیه مدارات الكترونیك خود از برق شهر استفاده می كنداختلالات شبكه توزیع برق بر كاركرد كامپیوتر شما تاثیر می گذارد و حتی ممكن است باعث سوختن قطعات آن شود. یكی از حفاظت های مهم ، حفاظت در برابر نوسانات الكتریكی یا نوسانات برق شهر است.لذا استفاده از استبلایزر  یا  یو پی اس های کمان سیستم به منظور تثبیت ولتاژ مجاز در خروجی به شرح ذیل پیشنهاد می گردد.