حفاظت کل ساختمان

حفاظت کل ساختمان

امروزه به دلیل استفاده از انواع ادوات الکتریکی، چه در مصارف اداری-تجاری و چه در مصارف خانگی لزوم استفاده حفاظت کلی از تجهیزات ساختمان امری ضروری است.

لذا برای این منظور یو پی اس ها و استبلایزر های شرکت کمان سیستم با تطبیق با برق شهر خانگی و یا صنعتی (با توجه به آمپر، فاز برق ساختمان، متراژ و ...) می تواند به منظور بهبود وضعیت برق رسانی در این مهم به یاری  سیستم های حفاظتی بپردازد.