اخبار عمومی

پروتئین‌های موجود در خون جوان؛ راهی نوین برای به تاخیر انداختن پیری؟

پروتئین‌های موجود در خون جوان؛ راهی نوین برای به تاخیر انداختن پیری؟

تحقیقی جدید که در دانشکده علوم پزشگی دانشگاه واشنگتن انجام شده نتایج هیجان‌انگیزی درباره باور قدیمی مبنی بر استفاده از خون جوان برای به تاخیر انداختن پیری را نشان می‌دهد. در این تحقیق وقتی یک نوع پروتئین خاص که از خون موش‌های جوان استخراج شده و به موش‌های پیر تزریق شد، طول عمر این گروه بیشتر شده و خصوصیات جوانی از خود نشان دادند.

پروتئین‌های موجود در خون جوان؛ راهی نوین برای به تاخیر انداختن پیری؟

پروتئین‌های موجود در خون جوان؛ راهی نوین برای به تاخیر انداختن پیری؟

تحقیقی جدید که در دانشکده علوم پزشگی دانشگاه واشنگتن انجام شده نتایج هیجان‌انگیزی درباره باور قدیمی مبنی بر استفاده از خون جوان برای به تاخیر انداختن پیری را نشان می‌دهد. در این تحقیق وقتی یک نوع پروتئین خاص که از خون موش‌های جوان استخراج شده و به موش‌های پیر تزریق شد، طول عمر این گروه بیشتر شده و خصوصیات جوانی از خود نشان دادند.

موافقت پلیس با افزایش اعتبار گذرنامه ها

موافقت پلیس با افزایش اعتبار گذرنامه ها

فرمانده نیروی انتظامی از موافقت پلیس با افزایش مدت اعتبار گذرنامه خبر داد. سردار حسین اشتری در سفر به کرمانشاه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به حرفه ای تر شدن عملکرد نیروی انتظامی در سالهای اخیر گفت: افزایش و تنوع جرایم، نیروی انتظامی را به سمت حرفه ای شدن سوق داده و امروز با آموزش های لازم عملکرد مأموران انتظامی نسبت به سال های گذشته حرفه ای تر شده است.