اخبار پزشکی

استرس خود را در چند ثانیه برطرف کنید

استرس خود را در چند ثانیه برطرف کنید

همه ی ما در برهه ای از زندگی روزمره دچار استرس می شویم و هر کس به نحوی سعی می کند از استرس نجات پیدا کند یا بهتر است بگوییم کاهش استرس را به بهترین شکل انجام دهد.