اخبار پزشکی

واکسن ایرانی تا 3ماه دیگر به تولید انبوه می رسد.

واکسن ایرانی تا 3ماه دیگر به تولید انبوه می رسد.

با گذشت یکسال از شیوع بیماری کووید 19 و تلاش کشورها برای ساخت واکسنی موثر کشور ایران نیز از این رو برای آنکه این بیماری را مدیریت می‌کند واکسنی را عرضه می‌کنند که در حد محدوده استاندارد سیستم ایمنی فعال شود تا بتوان از آن بهره ببرد.

یازده قاتل کبد چرب با درمان های خانگی

یازده قاتل کبد چرب با درمان های خانگی

یکی از بیماری‌های بسیار شایع در جهان امروز بیماری کبد چرب است. كبد چرب در اثر رسوب و تجمع بیش از حد چربی در بافت كبد ایجاد می‌شود. این تجمع چربی در کبد اختلالاتی در فعالیت طبیعی كبد به وجود می‌آورد كه باعث نارسایی كبدی می‌شود.

قدرت این میوه ده هزار برابر قوی تر از قدرت شیمی درمانی

قدرت این میوه ده هزار برابر قوی تر از قدرت شیمی درمانی

نتیجه ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در مورد لیموترش ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ این میوه ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۲ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﻭﺩﻩ، ﺳﯿﻨﻪ، ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ، ﺭﯾﻪ ﻭ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.