اخبار پزشکی

نشانه های سویه کرونا اُمیکرون و تفاوت آن با سویه دلتا
نشانه های سویه کرونا اُمیکرون و تفاوت آن با سویه دلتا

کرونا ویروسی که این روزها نامی آشنا و به یک هم نشین دائمی تبدیل شده و نام آن بر سر زبان همه افراد جامعه هست. اما سویه اُمیکرون آن کمی ناآشناتر و غریبه تر به نظر می رسد و شاید احساس خطر بیشتری نسبت به گذشته، در افراد جامعه پدید آورده است.

نشانه های سویه کرونا اُمیکرون و تفاوت آن با سویه دلتا

نشانه های سویه کرونا اُمیکرون و تفاوت آن با سویه دلتا

کرونا ویروسی که این روزها نامی آشنا و به یک هم نشین دائمی تبدیل شده و نام آن بر سر زبان همه افراد جامعه هست. اما سویه اُمیکرون آن کمی ناآشناتر و غریبه تر به نظر می رسد و شاید احساس خطر بیشتری نسبت به گذشته، در افراد جامعه پدید آورده است.

آیا کرونا با اُمیکرون خاتمه می یابد؟

آیا کرونا با اُمیکرون خاتمه می یابد؟

هنوز برای قضاوت کردن در مورد سویه امیکرون زود است و نباید به خبرهایی مبنی بر اینکه با شیوع این سویه پایان اپیدمی نزدیک است، دل خوش باشیم. کبد چربی اغلب به آن اندازه شدید نیست که موجب نارسایی کامل کبد شود، و باید توجه داشت که این اندام قدرت بازسازی خود را نیز دارد. در صورت دنبال کردن یک رژیم غذایی مناسب و انجام اقدامات پیشگیرانه، امکان بهبود آسیب وارده به کبد وجود دارد. در ادامه با برخی نشانه‌های بیماری کبد چرب بیشتر آشنا می‌شویم.